• Ubezpieczenia Komunikacyjne

  Ubezpieczenia Komunikacyjne

  Powodzenie w pokonywaniu kolejnych kilometrów zależy od poziomu bezpieczeństwa, które zapewnisz nie tylko sobie.

 • Ubezpieczenia Turystyczne

  Ubezpieczenia Turystyczne

  Dla nas najważniejsze jest Twoje poczucie bezpieczeństwa.
  Nawet na odległych krańcach świata.

 • Ubezpieczenia NW

  Ubezpieczenia NW

  Wypadki zdarzają się wszędzie. Są nieprzewidywalne i zupełnie niezależne od naszej woli.

 • sky

  Ubezpieczenia NW

  Wypadki zdarzają się wszędzie. Są nieprzewidywalne i zupełnie niezależne od naszej woli.

 • życie

  Kto pomoże finansowo Twojej Rodzinie
  na wypadek nieszczęścia?

 • dom

  Włożyłeś wiele czasu, pieniędzy i wysiłku w stworzenie swojego domu. Zbudowałeś coś trwałego.

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Drukuj

 

Czym są gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarancje ubezpieczeniowe są pisemnym zobowiązaniem UNIQA do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa.

Jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą,
 • bierzesz udział w przetargach i realizujesz kontrakty.
 • nie chcesz zamrażać środków pieniężnych, które możesz zainwestować w rozwój własnej firmy
   

TO TA OFERTA JEST SKIEROWANA WŁAŚNIE DO CIEBIE !!!

Już teraz możesz przyjść do nas i zawrzeć gwarancję ubezpieczeniową: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu czy usunięcia wad i usterek.
 

Jakie masz korzyści z podpisania gwarancji:

 • potwierdza Twoją wiarygodność,
 • umożliwia sprostanie wymaganiom stawianym przez kontrahenta i uczestniczenie w obrocie gospodarczym bez angażowania własnych środków finansowych
 • pomaga zachować płynność finansową.
   

Przy składaniu wniosku o udzielnie gwarancji wymagane będzie złożenie określonego zestawu dokumentów:

 • dokumenty rejestrowe (tj. umowa spółki, odpis z rejestru przedsiębiorców czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • decyzja o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające nie zaleganie z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • opinie z wszystkich banków prowadzących rachunek Zobowiązanego z podaniem informacji dotyczących udzielonych kredytów i terminowości ich obsługi,
 • dokumenty finansowe (tj. bilans wraz z rachunkiem wyników za ostatnie 3 lata oraz aktualne sprawozdanie finansowe, bądź oświadczenie określające wielkość obrotów, zysk/strata oraz poziom zobowiązań i należności,
 • wykaz ważnych kontraktów realizowanych w ostatnich latach oraz posiadane referencje.

Po spełnieniu w/w warunków gwarancje wystawiane są  od ręki.

alt

alt

Powered by KREATOR

Ta strona uźywa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich uźywania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyraźasz zgodę na uźywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz tu klik.

Akceptuję ciasteczka.

gulet cruise Turkey gulet cruise Greece gulet cruise Croatia pornolar